macOS High Sierra

Hør endringer i tekstattributter

Du kan få VoiceOver til å annonsere når tekstattributter endres – for eksempel når tekst er uthevet eller i kursiv.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

  1. Åpne detaljnivårotoren ved å trykke på VO-V.

  2. Trykk på venstrepil- eller høyrepiltasten til du hører tekstattributter og gjeldende innstilling.

  3. Trykk på pil opp- eller pil ned-tasten til du hører innstillingen du vil ha, for eksempel Spill lyd.

  4. Trykk på esc-tasten eller fn-tasten og tabulatortasten for å lukke rotoren.

Du kan også velge en tekstattributtinnstilling i Tekst-panelet i Detaljnivå-kategorien i VoiceOver-verktøy.

Hvis du vil høre detaljer om tekststilen nærmest VoiceOver-markøren, trykker du på VO-T.

Hvis du bruker flyttbare valg på en gjestemaskin når du endrer tekstattributtinnstillingen, arkiveres innstillingene på flyttbare valg-stasjonen, ikke på gjestemaskinen.