macOS High Sierra

Hør gjeldende markering

Du kan få VoiceOver til å annonsere hva som er markert i VoiceOver-markøren. For eksempel, spesifikk tekst eller en avkrysningsrute.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

  • Trykk på VO-F6. Hvis Styreflatetilordner er aktivert, trykker du tre ganger på styreflaten.

    Hvis ingenting er markert, sier VoiceOver Ingen markering.