macOS High Sierra

Naviger på nettsider ved hjelp av DOM eller gruppemodus

VoiceOver tilbyr to modi for navigering av nettsider: ved hjelp av en nettsides Document Object Model (DOM) eller ved å gruppere beslektede objekter. Du kan velge en modus som standardmodus og enkelt bytte modus etter behov.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

Angi standard navigeringsmodus

  • Åpne VoiceOver-verktøy (trykk på VO-F8 når VoiceOver er på), klikk på Nett-kategorien, klikk på Navigering, og velg «DOM-rekkefølge» eller «Gruppering av objekter».

Bytt navigeringsmodus

Gjør ett av følgende:

  • Når VoiceOver er på, trykk på VO-H-H for å vise Kommandoer-menyen, skriv «dom» for å begrense listen med kommandoer, og velg deretter Angi om nettnavigering bruker DOM eller gruppe.

  • Bruk VoiceOver-verktøy til å tilordne «Angi om nettnavigering bruker DOM eller gruppe»-kommandoen til en tast, og bruk deretter tasten til å bytte mellom moduser mens du navigerer på nettsider. Hvis du vil vite mer, leser du Tilordne VoiceOver-kommandoer til taster på tastaturet eller talltastaturet.

Naviger ved hjelp av DOM

Når du navigerer ved hjelp av DOM, går du mot venstre og høyre i rekkefølgen som er angitt av den som har publisert nettsiden. (Flytting opp og ned i DOM-modus er basert på objektene som er inkludert i rotoren når du viser nettsider.)

  • Hvis en nettside inneholder lister, trykker du på VoiceOver-spesialtasten sammen med piltastene for å navigere i listeobjektene (du trenger ikke å håndtere listen).

Naviger ved å gruppere objekter

Når du navigerer etter gruppe, beveger du deg i all retninger, slik at du får et inntrykk av konteksten.

  • Hvis en nettside inneholder lister, håndterer du listen for å navigere i listeobjektene. Det er ikke nødvendig å håndtere grupper som kun inneholder ett objekt.

Når du navigerer til en liste, leser VoiceOver opp antall objekter i listen og når det har kommet til slutten av listen.

Hvis du bruker VoiceOver-bevegelser, påvirker gjeldende nettnavigeringsmodus hvordan du navigerer på nettsider ved hjelp av bevegelsesrotoren. I DOM-modus vil det å dra opp eller ned, flytte til forrige eller neste forekomst av objektet som tilsvarer gjeldende rotorinnstilling. I gruppemodus vil det å dra opp eller ned, gå til forrige eller neste gruppe med beslektede objekter.