macOS High Sierra

Les tekst

VoiceOver tilbyr mange måter å lese tekst på.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

For å lese

Gjør dette

Fra øverst («Les alt»)

Trykk på VO-A, eller bla opp med to fingre. Du trenger ikke å håndtere dokumentet.

Fra VoiceOver-markøren til bunnen

Trykk på VO-A, eller bla ned med to fingre. Du må håndtere dokumentet først.

Et avsnitt

Trykk på VO-P. Hvis du vil flytte til neste eller forrige avsnitt, trykker du på VO-Skift-side ned eller VO-Skift-side opp.

En linje

Trykk på VO-L. Hvis du vil flytte til neste eller forrige linje, trykker du på VO-pil ned eller VO-pil opp.

En setning

Trykk på VO-S. Hvis du vil flytte til neste eller forrige setning, trykker du på VO-Kommando-side ned eller VO-Kommando-side opp.

Et ord

Trykk på VO-W. Hvis du vil høre stavemåten for ordet, trykker du på VO-W igjen. Hvis du vil høre stavemåten fonetisk, trykker du på VO-W enda en gang. Hvis du vil flytte til neste eller forrige ord, trykker du på VO-høyrepil eller VO-venstrepil.

Et avsnitt, en linje, en setning eller et ord med bevegelser

Trykk på Kommando-tasten mens du har en finger på styreflaten; gjenta til du hører innstillingen du vil bruke.

Et tegn

Trykk på VO-C. Hvis du vil høre den fonetiske uttalen av tegnet, trykker du på VO-C en gang til. Hvis du vil flytte til neste eller forrige tegn, trykker du på høyrepilen eller venstrepilen.

Hvis «Bruk fonetikk» er valgt i VoiceOver/verktøy, leses tegn fonetisk, som i «a alfa n november t tango».

Når du bruker pil ned-tasten til å flytte fra en tekstlinje til neste, annonserer VoiceOver linjen der innsettingspunktet finnes. Hvis du trykker på pil ned-tasten ved første linje i et dokument, vil ikke VoiceOver lese linjen fordi innsettingspunktet er flyttet til neste linje. Hvis du vil høre første linje med tekst i et dokument, trykker du på VO-pil ned.

Retningskommandoene VO-F4-F4 og VO-F5-F5-F5 kan være nyttige for å avgjøre plasseringen til innsettingspunktet i et dokument.

Hvis du vil tilordne kommandoer til taster som gjør det mulig å hurtigspole framover og bakover i teksten når du bruker Les alt, åpner du VoiceOver-verktøy (trykk på VO-F8 når VoiceOver er på), og klikker på Tilordnere.