macOS High Sierra

Rull til innhold

Du kan rulle til innhold med en VoiceOver-kommando eller VoiceOver-bevegelser.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

Bruk en VoiceOver-kommando

 1. Arbeide med et rulleområde.

 2. Trykk på VO-Skift-S for å begynne å rulle.

  Du kan ikke bruke andre VoiceOver-kommandoer mens du ruller.

 3. Rull i innholdet. Hvis du hører en lydeffekt, kan du ikke rulle lenger.

  • Rull opp og ned eller til venstre eller høyre: Trykk på piltastene.

  • Rull en side om gangen: Trykk på Side opp- eller Side ned-tasten for å rulle vertikalt. Trykk på Skift-Side opp- eller Skift-Side ned-tasten for å rulle horisontalt.

 4. Trykk på esc-tasten eller fn og tabulatortasten når du vil slutte å rulle.

Bruk VoiceOver-bevegelser

 • Hvis du vil rulle én side om gangen, drar du opp, ned, til venstre eller høyre med tre fingre.

 • Hvis du vil høre antallet sider eller rader som er synlige på gjeldende side, trykker du med tre fingre. VoiceOver leser opp «Side 4 av 15 og horisontal side 1 av 2».

 • I Styreflatetilordner-panelet i VoiceOver-verktøy kan du markere en avkrysningsrute for å rulle innholdet (ikke rullefeltet) ned eller opp. Når du vanligvis flytter rullefeltet ned eller opp, flyttes innholdet i motsatt retning. Når dette alternativet er markert, flyttes innholdet is samme retning som du ruller.

Når du håndterer innhold, ruller VoiceOver-markøren automatisk når den navigerer i innholdet.