macOS High Sierra

Bytt mellom programmer og vinduer

Når mer enn ett program er åpent eller flere vinduer for et program er åpne, kan du raskt bytte mellom dem ved hjelp av programvelgeren eller vindusvelgeren.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

Bytt mellom programmer

 1. Trykk på VO-F1-F1 for å åpne programvelgeren, eller dobbelttrykk nær venstre kant av styreflaten.

  Programvelger er et panel som viser åpne programmer. Til høyre for hvert objekt i listen er det en pil.
 2. Hvis du vil navigere i listen med åpne programmer, trykker du på pil ned- eller pil opp-tasten, eller drar ned eller opp på styreflaten.

 3. Når du hører programmet du vil ha, trykker du på mellomromstasten eller dobbelttrykker på styreflaten.

  Hvis du brukte VoiceOver-kommandoen til å åpne velgeren, kan du bruke mellomromstasten til å åpne en undermeny som viser en liste med alle åpne vinduer, dialogruter eller varsler for programmet. Du navigerer i en undermeny på samme måte som du gjorde i listen med programmer.

Hvis du vil gå ut fra programvelgeren uten å gjøre et valg, trykker du på esc-tasten eller fn-tasten og tabulatortasten eller drar fram og tilbake med to fingre på styreflaten.

Bytt mellom vinduer

 1. Trykk på VO-F2-F2 for å åpne vindusvelgeren, eller dobbelttrykk nær høyre kant av styreflaten.

  Vindusvelger er et panel som viser en liste med åpne vinduer.
 2. Hvis du vil navigere i listen med åpne vinduer, trykker du på pil ned- eller pil opp-tasten, eller drar ned eller opp på styreflaten.

 3. Hvis du vil markere vinduet, trykker du på mellomromstasten eller dobbelttrykker på styreflaten.

Hvis du vil gå ut fra vindusvelgeren uten å gjøre et valg, trykker du på esc-tasten eller fn-tasten og tabulatortasten eller drar fram og tilbake med to fingre på styreflaten.