macOS High Sierra

Naviger på skrivebordet

Skrivebordet viser symboler for mange objekter, for eksempel mapper, dokumenter og bildefiler.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

  • Trykk på VO-Skift-D for å gå til skrivebordet.

  • Hvis du raskt vil flytte til et objekt på skrivebordet, skriver du første bokstav i objektets navn. Hvis du for eksempel har en mappe med navnet «ferieplaner» på skrivebordet, skriver du «F» for å flytte til den.

  • Trykk på piltastene for å flytte mellom objekter på skrivebordet.

  • Hvis du vil åpne et objekt som er markert på skrivebordet, trykker du på Kommando-O. Mapper åpnes i et Finder-vindu.