macOS High Sierra

Bruk Dock

Bruk Dock til å åpne programmer, dokumenter, mapper eller stabler.

Hvis Styreflatetilordner er aktivert, kan du bruke bevegelser når du navigerer og når du bruker Dock.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

Naviger i Dock

  • Flytt VoiceOver-markøren til Dock ved å trykke på VO-D, eller dobbelttrykk nær nederste kant av styreflaten.

  • Bruk piltastene eller dra opp, ned, til venstre eller til høyre på styreflaten for å flytte i Dock.

  • Skriv navnet til et program eller en mappe. Hvis du for eksempel vil flytte VoiceOver-markøren til Mail, begynner du å skrive navnet.

  • Hvis du vil gå ut fra Dock, trykker du på esc-tasten eller fn-tasten og tabulatortasten eller drar fram og tilbake med to fingre på styreflaten.

Bruk objekter i Dock

  • Hvis du vil flytte et objekt, holder du nede Tilvalg-tasten og bruker piltastene til å flytte objektet. Hvert trykk på piltasten flytter objektet én plass.

  • Hvis du vil åpne et objekt, trykker du på VO-mellomromstast eller dobbelttrykker på styreflaten.

  • Hvis du vil åpne en kontekstmeny for et objekt, trykker du på VO-Skift-M, og bruker deretter piltastene til å flytte opp og ned i kontekstmenyen. Hvis du vil lukke kontekstmenyen uten å velge et objekt, trykker du på esc-tasten eller fn-tasten og tabulatortasten.

  • Hvis du vil legge til et objekt, navigerer du til objektet i Finder eller på skrivebordet og trykker deretter Kontroll-Skift-Kommando-T.

  • Hvis du vil fjerne et objekt, åpner du kontekstmenyen for objektet (VO-Skift-M), og velger Fjern fra Dock.