macOS High Sierra

Håndter innholdsområder og grupper

Som standard må du håndtere et innholdsområde (for eksempel et rullefelt eller en tabell) eller en annen gruppe (for eksempel en verktøylinje) før du kan navigere til objektene i den. Denne oppførselen gir deg valget om å utelate innholdsområdet eller gruppen eller å stoppe for å utforske den. I Finder-vinduer kan du for eksempel navigere forbi sidepanelet for å gå til visningsområdet eller håndtere sidepanelet for å åpne mapper og filer.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

  • Start håndtering: Trykk på VO-Skift-pil ned, eller dra til høyre med to fingre på styreflaten. En lydeffekt indikerer når det ikke finnes mer å håndtere.

    VoiceOver-markøren forblir innenfor avgrensningen til området du håndterer. Du kan kun navigere innenfor området.

  • Stopp håndtering: Trykk på VO-Skift-pil opp, eller dra til venstre med to fingre på styreflaten.

VoiceOver kan håndtere en gruppe automatisk for å forenkle navigasjon på enkelte nettsider. Hvis du ikke vil at VoiceOver automatisk skal håndtere en gruppe, trykker du på VO-Skift-høyrepil eller -venstrepil. Hvis Hurtignavigering er aktivert, trykker du på Skift-høyrepil eller -venstrepil.

Du kan angi et alternativ slik at VoiceOver navigerer direkte til objektene i en gruppe uten at du må håndtere gruppen. Åpne VoiceOver-verktøy (trykk på VO-F8 når VoiceOver er på), klikk på Navigering-kategorien, klikk på Gruppering, og velg en annen innstilling enn Standard (standardinnstillingen). Hvis du vil vite mer om innstillingene, klikker du på Hjelp-knappen i Navigering-panelet.

Merk: Enkelte områder (for eksempel tabeller) krever alltid håndtering, uavhengig av innstillingen du velger. Dette gjør at du slipper å navigere i et potensielt stort antall objekter, for eksempel tusenvis av objekter i en Mail-innboks.

Du kan håndtere elementer som har en tittel eller integrert tekst, som for eksempel en knapp eller en smart adresse i Mail, for å lese elementet ord for ord eller tegn for tegn.