macOS High Sierra

Bruk markørhentetaster på en leselist

Mange leselister har markørhentetaster over punktskriftcellene som du kan bruke til å flytte VoiceOver-markøren. Vanligvis trykker du på markørhentetasten over et bestemt objekt i punktskriftlinjen for å flytte VoiceOver-markøren eller markeringen til det objektet.

Når du trykker på en markørhentetast over en kontroll, flyttes VoiceOver-markøren til den kontrollen. Hvis VoiceOver-markøren allerede befinner seg på kontrollen, utføres standardhandlingen for kontrollen når du trykker på markørhentetasten. Hvis du for eksempel vil klikke på en knapp, trykk på markørhentetasten for å flytte VoiceOver-markøren til knappen, og deretter trykke på markørhentetasten på nytt for å klikke på knappen. Det er ikke nødvendig å bruke tastaturet for maskinen. På samme måte, når du leser eller navigerer i tekst og trykker på en markørhentetast, flyttes VoiceOver-markøren til det stedet i teksten.

Du kan også trykke på markørhentetasten over en statuscelle for å vise en utvidet punktskriftbeskrivelse for hvert punkt i cellen. Hvis du vil avslutte beskrivelsen, trykker du på en hvilken som helst annen markørhentetast.