macOS High Sierra

Rett opp feilstavede ord

Mange macOS-programmer, for eksempel TextEdit og Mail, gjenkjenner feilstavede ord mens du skriver, og foreslår korrigeringer.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

Bruk automatisk stavekorrigering

Når VoiceOver annonserer et feilstavet ord, gjør du ett av følgende:

 • Fortsett å skrive for å la ordet bli korrigert automatisk.

  Hvis stavekontrollen ikke kan rette ordet, understrekes det med rødt. Du kan kontrollere dokumentet for å rette disse feilene manuelt.

 • For å bruke en foreslått endring, trykker du på pil ned-tasten og deretter på venstrepil- eller høyrepiltasten til du hører forslaget du vil bruke. Trykke deretter på returtasten.

  Hvis du vil avslutte forslagene uten å bruke dem, trykker du på esc-tasten, fn-tasten og tabulatortasten eller pil opp-tasten.

 • Hvis du vil gå tilbake til den opprinnelige stavingen av et ord som ble korrigert automatisk, navigerer du til ordet, plasserer innsettingspunktet rett etter ordet, trykker på pil ned-tasten for å gå til den opprinnelige stavemåten, og trykker deretter på mellomromstasten for å velge det.

Hvis du ikke ønsker at stavemåten skal rettes automatisk, velger du Rediger > «Stavekontroll og grammatikk» og fjerner deretter markeringen for Korriger stavemåte automatisk (hvis den finnes).

Rett stavemåte manuelt

Hvis du har valgt å ikke bruke automatisk stavekorrigering, eller et dokument inneholder feilstavede ord som stavekontrollen ikke inneholder forslag for, kan du se gjennom og korrigere feilstavede ord manuelt.

Tips: Rotoren viser en liste med feilstavede ord i et dokument, slik at du raskt kan gå til hvert ord og rette det. Hvis du vil bruke listen med feilstavede ord, trykker du på VO-U for å åpne rotoren, og trykker deretter på venstre eller høyre piltast til du hører Feilstavet.

 1. Naviger til det første feilstavede ordet, og trykk på Kommando-;.

  • Hvis du vil høre stavemåten for ordet, trykker du på VO-W-W.

   Hvis ordet ikke er feilstavet, trykker du på Kommando-; til du hører et ord som må rettes.

  • Hvis du vil åpne en kontekstmeny med forslag, ordbøker og annet, trykker du på VO-Skift-M.

 2. Naviger til stavemåten du vil bruke, og trykk deretter på VO-mellomromstast for å markere den.

  Hvis du ikke hører en rettelse som kan brukes, trykker du på esc-tasten eller fn-tasten og tabulatortasten, trykker på VO-Skift-F4 for å flytte VoiceOver-markøren til det feilstavede ordet, og endrer deretter ordet.

Hvis du vil endre hvordan VoiceOver annonserer feilstavede ord, åpner du VoiceOver-verktøy (trykk på VO-F8 når VoiceOver er på), klikker på Detaljnivå, og klikker deretter på Tekst.