macOS High Sierra

Hva er nytt i VoiceOver

VoiceOver i macOS High Sierra har nye funksjoner som gir deg bedre kontroll når du bruker en Mac.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

  • Forbedret støtte for flere språk. Hvis VoiceOver gjenkjenner at et språk er blitt knyttet til tekst som leses opp, bytter det automatisk til en annen stemme og leser teksten på det språket. Du kan velge og tilpasse stemmen VoiceOver bruker for et bestemt språk i VoiceOver-verktøy. Hvis du for eksempel legger til fransk og tilpasser en stemme for det, vil VoiceOver bruke den franske stemmen til å lese opp all tekst som er merket som fransk for skjermlesere.

  • Bildebeskrivelser. Trykk på VO-Skift-L for å få VoiceOver til å beskrive tekst som vises i et bilde, selv om bildet ikke er kommentert. VoiceOver kan også fortelle deg om et bilde inneholder et tre, en hund eller fire ansikter som smiler.

  • Forbedret Grad 2-punktskriftopplevelse. VoiceOver har en mer sømløs punktskriftopplevelse når du skriver inn og redigerer tekst med Grad 2-punktskrift. For eksempel viser leselisten konteksten av det du skriver, og, når du redigerer, oversettes ikke tekst tilbake til Grad 1-punktskrift.

  • Forbedret nett- og e-postnavigering. VoiceOver har mer konsekvent og pålitelig navigering av nettsider i Safari. VoiceOver har bedre støtte for navigering av tabeller i rikt formaterte meldinger i Mail.

  • Forbedret PDF-tilgang. VoiceOver har bedre støtte for lesing av tabeller, lister og skjemaer i merkede PDF-dokumenter.