macOS High Sierra

Ordne visuelle elementer for å framheve VoiceOver-markøren

Når du ordner visuelle elementer, tones skjermen ned slik at kun objektet i VoiceOver-markøren er synlig midt på skjermen. Denne funksjonen kan være nyttig når du først lærer å bruke VoiceOver.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

  • Hvis du vil ordne visuelle elementer, trykker du på VO-F10.

    Tekst- eller punktskriftpanelet sentreres øverst eller nederst på skjermen, mens objektet i VoiceOver-markøren flyttes til midten på skjermen og resten av skjermen nedtones. Mens du navigerer, forblir VoiceOver-markøren midt på skjermen og du ser objektet du har navigert til.

  • Hvis du vil løse opp visuelle elementer, trykker du på VO-F10 igjen.