macOS High Sierra

Gå gjennom annonseringer på en leselist

VoiceOver sender annonseringer til leselisten om hendelser som ikke representeres visuelt på skjermen, for eksempel når et program i bakgrunnen trenger tilsyn. VoiceOver arkiverer opptil 30 annonseringer i loggen. Den første i listen er den nyeste.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

Før du kan gå gjennom annonseringene, må du angi et alternativ for å vise generell visningsstatus. For å gjøre det åpner du VoiceOver-verktøy (trykk på VO-F8 når VoiceOver er på), klikker på Punktskrift-kategorien og klikker på Layout.

  • I statuscellen som viser generell visningsstatus indikerer punkt 1 om det finnes nye, uleste annonseringer. Punkt 2 indikerer om gjeldende annonsering allerede er lest.

  • Hvis du har tilordnet Annonseringslogg-kommandoen til en leselist-tast, trykker du på den tasten for å vise den nyeste annonseringen i lesecellene.

  • For å gå gjennom annonseringsloggen trykker du på pil opp-tasten for å gå gjennom annonseringene til du når den eldste, og trykker på pil ned-tasten for å gå framover til du når den nyeste.

Når du er ferdig med å gå gjennom annonseringer, trykker du på en hvilken som helst markørhentetast over annonseringen for å vise gjeldende linje på nytt.