macOS High Sierra

Vis statusinformasjon på en leselist

Cellene på en leselist viser innholdet i linjen der VoiceOver-markøren er fokusert. Hvis leselisten har dedikerte statusceller, kan VoiceOver bruke dem til å vise ekstrainformasjon om linjen.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

  1. Åpne VoiceOver-verktøy (trykk på VO-F8 når VoiceOver er på), klikk på Punktskrift-kategorien, og klikk på Layout.

  2. Marker en eller flere avkrysningsruter ved siden av Statusceller.

    Hvis du ikke merker av for noen av avkrysningsrutene, vises ikke statusen og lesecellene brukes til å vise innholdet på gjeldende linje.

Hvis du vil vise en utvidet punktskriftsbeskrivelse av hvert punkt i cellen, trykker du på markørhenteren over en statuscelle. Hvis du vil avslutte beskrivelsen, trykker du på en hvilken som helst annen markørhentetast.

Hvis leselisten ikke har statusceller, bruker VoiceOver de første en til tre cellene til venstre eller høyre for å vise status. VoiceOver reserverer en annen celle, som forblir tom, som et skille mellom statuscellene og de andre cellene.