macOS High Sierra

Tilordne VoiceOver-kommandoer til leselist-taster

VoiceOver gjenkjenner om leselisten inkluderer inndatataster og tilordner vanlige VoiceOver-kommandoer til tastene. VoiceOver kan for eksempel tilordne Ned-kommandoen til D3-tasten; når du trykker på den tasten på leselisten, flyttes VoiceOver-markøren ned én linje på skjermen.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

  1. Med leselisten tilkoblet Macen og med VoiceOver på åpner du VoiceOver-verktøyet ved å trykke på VO-F8.

  2. Klikk på Punktskrift-kategorien, klikk på Leselister, marker leselisten du vil tilordne kommandoer for, og klikk deretter på Tilordne kommandoer.

  3. Tilordne en VoiceOver-kommando til leselist-taster.

    • Hvis du vil endre kommandoen som er tilordnet tastene, navigerer du deg til tastene, klikker på lokalmenyen og velger deretter en kommando.

    • Hvis du vil legge til nye punktskrifttaster slik at du kan tilordne en kommando til dem, klikker du på Legg til-knappen for å legge til en rad, trykker på Kommando-B og trykker deretter inn punktskrifttastene du vil legge til, innen fem sekunder. En lydeffekt teller ned sekundene. Klikk på lokalmenyen, og velg en kommando å tilordne til tastene.