macOS High Sierra

Om leselister

Hvis du kobler en støttet leselist til Macen, vil VoiceOver oppdage den og sende den informasjon om hva som vises på skjermen. Du kan koble flere leselister til Mac-maskinen. Alle leselistene viser samme innhold samtidig, som er nyttig i undervisningssammenheng. Du kan tilpasse innstillinger for leselisten i Punktskrift-kategorien i VoiceOver-verktøy og angi detaljnivåer i Detaljnivå-kategorien.

Uforkortet og forkortet punktskrift

Som standard viser VoiceOver uforkortet (Grad 1), åttepunkts punktskrift. I denne modusen oversetter VoiceOver automatisk hvert tegn du skriver på leselisten, til punktskrift, mens du skriver det.

Du kan slå av åttepunkts punktskrift og bruke uforkortet, sekspunkts punktskrift i stedet. I denne modusen oversetter VoiceOver automatisk hvert ord du skriver på leselisten, til punktskrift, etter at du har fullført et ord eller etter at du har trykket på mellomromstasten på leselisten.

Du kan også bruke forkortet (Grad 2) punktskrift. VoiceOver tilbyr en sømløs opplevelse når du skriver inn og redigerer tekst – leselisten viser konteksten av det du skriver uten å bytte til og fra uforkortet punktskrift.

Panoreringslinjer

En leselist beskriver vanligvis hele linjen der VoiceOver-markøren er fokusert. Hvis for eksempel VoiceOver-markøren er fokusert på et objekt i et vindu, viser punktskriftenheten objekter som symboler, avkrysningsruter og lokalmenyer, i tillegg til tekst til høyre og venstre for VoiceOver-markøren.

Hvis en linje er for bred til å passe på leselisten, kan du «panorere» linjen med venstre- og høyre-knappene på leselisten. Hver venstre- eller høyrepanorering flytter tilsvarende antallet celler (inkludert statusceller) som finnes på leselisten. Når du flytter VoiceOver-markøren, panorerer leselisten når det er nødvendig får å følge den, og bryte også til forrige eller neste linje.

Punkt 7 og 8

VoiceOver hever punkter 7 og 8 for å vise posisjonen til VoiceOver-markøren, og tekstmarkeringen når du redigerer eller markerer tekst. VoiceOver viser posisjonen til tekstmarkeringsmarkøren ved å blinke med punkt 8 i punktskriftcellen før tekstmarkeringsmarkøren og punkt 7 i punktskriftcellen som etterfølger den.

Statusceller

VoiceOver bruker tre statusceller til å gi ytterligere informasjon om det som finnes på skjermen. Du kan angi antallet statusceller som er i bruk, samt deres plassering på leselisten. Du kan for eksempel bruke cellen som viser tekststatus og angi at den skal plasseres til venstre på leselisten.

Du kan bruke VoiceOver-verktøy til å tilordne VoiceOver-kommandoer til taster på leselisten. Hvis du vil vite mer, leser du Tilordne VoiceOver-kommandoer til leselist-taster.

Hvis leselisten har et «Perkins-stil»-tastatur, kan du skrive med det.