macOS High Sierra

Konfigurer eller slå av markørsporing

Som standard er VoiceOver-markøren og tastaturfokus synkronisert – stilt inn til å følge (eller «spore») hverandre. Dette kalles «markørsporing». Du kan også angi at VoiceOver-markøren og musepekeren skal følge hverandre.

Det kan være nyttig å slå av markørsporing slik at du kan arbeide med tastaturet, musepekeren og innsettingspunktet uavhengig av hverandre. For eksempel, i Meldinger kan du flytte VoiceOver-markøren til meldingsdelen for å høre innkommende meldinger, mens tastaturfokus forblir i tekstfeltet der du skriver utgående meldinger.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

Slå på markørsporing for musen

 • Åpne VoiceOver-verktøy (trykk på VO-F8 når VoiceOver er på), klikk på Navigering-kategorien, klikk på «Musepeker»-lokalmenyen, og velg en oppførsel for musepekeren:

  • Følger VoiceOver-markøren

  • Flytter VoiceOver-markøren

Slå av markørsporing

 1. Åpne VoiceOver-verktøy (trykk på VO-F8 når VoiceOver er på), klikk på Navigering-kategorien, og fjern markeringen i «Synkroniser tastaturfokus og VoiceOver-markøren».

 2. Klikk på «Musepeker»-lokalmenyen, og velg «Ignorerer VoiceOver-markøren».

Hvis du vil slå markørsporing av eller på midlertidig mens du arbeider, trykker du på VO-Skift-F3. Denne kommandoen endrer ikke innstillingene i VoiceOver-verktøy. Innstillingen blir bare slått av eller på til du trykker inn kommandoen igjen.

Arbeid med markørsporing avslått

 • Flytt VoiceOver-markøren til tastaturfokus: Trykk på VO-Skift-F4.

 • Flytt tastaturfokus til VoiceOver-markøren: Trykk på VO-Kommando-F4.

 • Flytt VoiceOver-markøren dit musepekeren er fokusert: Trykk på VO-Skift-F5.

 • Flytt musepekeren dit VoiceOver-markøren er fokusert: Trykk på VO-Kommando-F5.