macOS High Sierra

Tilpass nettstedobjekter som vises i rotoren

Endre rotoren til å vise kun de objektene du bruker mest for å navigere på nettsider, for eksempel koblinger eller tabeller.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

  1. Åpne VoiceOver-verktøy (trykk på VO-F8 når VoiceOver er på), klikk på Nett-kategorien, og klikk på Nettrotor.

  2. Marker avkrysningsruten for hvert objekt som skal inkluderes i rotoren når du er på nettsider. Hvis du vil endre rekkefølgen på objektene i rotoren, markerer du et objekt og trykker på Kommando-pil opp eller Kommando-pil ned.

Objektene du inkluderer i rotoren, avgjør detaljene VoiceOver annonserer i nettsideoppsummeringen. Hvis du vil vite mer, leser du Hør en oppsummering av en nettside.