macOS High Sierra

Bruk stedsbestemt lyd

Hvis du har stereohodetelefoner eller stereohøyttalere, kan du bruke stedsbestemt lyd til å høre lydhint (eller lydeffekter) om et objekts plassering på skjermen.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

Standardinnstillingen er at stedsbestemt lyd er aktivert.

  • Hvis du vil slå det på, åpner du VoiceOver-verktøy (trykk på VO-F8 når VoiceOver er på), klikker på Lyd-kategorien og markerer «Aktiver stedsbestemt lyd».

Hvis du har valgt å spille av stereolyd som monolyd i Tilgjengelighet-valgpanelet, kan du ikke høre stedsbestemt lyd med VoiceOver.