macOS High Sierra

Bruk flyttbare valg

Gjør VoiceOver-valg «flyttbare» ved å arkivere dem på en ekstern lagringsenhet. Du kan deretter enkelt bruke innstillingene dine på andre Mac-maskiner og alltid ha en oppdatert kopi av gjeldende innstillinger tilgjengelig.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

Konfigurer flyttbare valg-stasjonen

Gjenta disse trinnene én gang for hver eksterne lagringsenhet du vil bruke.

  1. Koble stasjonen til Mac-maskinen.

  2. Åpne VoiceOver-verktøy (trykk på VO-F8 når VoiceOver er på), og velg deretter Arkiv > Konfigurer flyttbare valg, eller klikk på Konfigurer i Generelt-kategoritabellen.

  3. Velg en stasjon fra listen med eksterne lagringsenheter, og klikk på OK.

    VoiceOver oppretter en VoiceOver-mappe på stasjonen.

Bruk flyttbare valg-stasjonen

Når du kobler flyttbare valg-stasjonen til en Mac, finner VoiceOver stasjonen og spør om du vil bruke den. Måten VoiceOver bruker flyttbare valg-stasjonen på, avhenger av hvilken Mac du bruker.

  • Hvis du bruker Mac-maskinen du konfigurerte stasjonen fra: Endringer du gjør i VoiceOver-valg til du mater ut stasjonen, arkiveres automatisk på stasjonen. Hvis du for eksempel øker talehastigheten, arkiveres endringen automatisk til flyttbare valg-stasjonen.

  • Hvis du bruker en annen Mac (som gjest): VoiceOver bruker valgene som er arkivert på stasjonen. Endringer du gjør i VoiceOver-valg fram til du kobler fra stasjonen, arkiveres automatisk på stasjonen, ikke på gjestemaskinen. Neste gang du bruker stasjonen på Mac-maskinen du konfigurerte den fra, synkroniserer VoiceOver valgene på Mac-maskinen og stasjonen, basert på den nyeste endringen for et valg.

Slutt å bruke flyttbare valg-stasjonen

  • Når du er ferdig, mater du ut flyttbare valg-stasjonen ved hjelp av Finder, eller klikker på Stopp i Generelt-kategorien i VoiceOver-verktøy (i dette tilfellet mates ikke stasjonen ut).

Hvis du velger å ikke bruke flyttbare valg-stasjonen når VoiceOver spør deg om det, men vil bruke den senere, åpner du VoiceOver-verktøy og klikker på Start i Generelt-kategorien. Hvis du velger alltid å bruke flyttbare valg-stasjonen, men senere kun ønsker å bruke den i enkelte tilfeller, sletter du valgfilen fra stasjonen i Finder og konfigurerer deretter flyttbare valg-stasjonen på nytt.

Hvis du har flyttbare valg på en ekstern lagringsenhet og nullstiller grunnleggende eller alle VoiceOver-valg på Mac-maskinen, må du konfigurere stasjonen med de flyttbare valgene på nytt.