macOS High Sierra

Naviger ved hjelp av bokstaver, tekst eller attributter

Naviger ved å søke etter en bokstav, tekst, eller tekstattributt.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

Etter bokstav

Du kan for eksempel bruke hurtigsøk til å gå til neste forekomst av en bokstav i et element på skjermen. Hvis du vil konfigurere hurtigsøk, åpner du VoiceOver-verktøy (trykk på VO-F8 når VoiceOver er på), klikker på Navigering-kategorien, markerer «Aktiver hurtigsøk» -avkrysningsruten, og velger Kommando-tasten du vil bruke.

 • Hvis du vil søke etter neste element som begynner med en bestemt bokstav, trykk på den angitte kommandotasten og bokstaven. Trykk for eksempel venstre Kommando-S.

 • Hvis du vil søke etter forrige element som begynner med en bestemt bokstav, trykk på den angitte kommandotasten og Skift-tasten, og bokstaven. Trykk for eksempel venstre Kommando-Skift-S.

Etter tekst

Skriv inn tekst i VoiceOver-søkepanelet for å navigere til neste forekomst av teksten.

 1. Trykk VO-F for å vise søkepanelet.

 2. I søkepanelet skriver du eller limer inn teksten du søker etter, og trykker deretter på Retur.

  VoiceOver søker fra VoiceOver-markøren til slutten på tekstområdet.

  • Hvis du vil finne neste forekomst av teksten i vinduet, trykker du på VO-G.

  • Hvis du vil finne forrige forekomst av teksten i vinduet, trykker du på VO-Skift-G.

 3. Hvis du vil se gjennom tidligere søk, trykker du på pil opp- eller pil ned-tasten. Før du gjentar, sletter eller skriver inn et nytt søk, trykker du på VO-F.

  • Hvis du vil gjenta et tidligere søk, trykker du på Kommando-A.

  • Hvis du vil slette et søk, trykker du på Kommando-slettetast.

Etter tekstattributt

 • Hvis du vil finne neste eller forrige forekomst av et attributt, bruker du følgende kommandoer:

  Attributt

  Finn neste forekomst

  Finn forrige forekomst

  Uthevet tekst

  VO-Kommando-B

  VO-Kommando-Skift-B

  Endre font

  VO-Kommando-O

  VO-Kommando-Skift-O

  Tekst som har samme stil som gjeldende tekst

  VO-Kommando-S (hvis du ikke er i et tekstområde, finner VO-Kommando-S neste objekt som er lik gjeldende objekt)

  VO-Kommando-Skift-S (hvis du ikke er i et tekstområde, finner VO-Kommando-Skift-S neste objekt som er lik gjeldende objekt)

  Stilendring

  VO-Kommando-C

  VO-Kommando-Skift-C

  Kursiv tekst

  VO-Kommando-I

  VO-Kommando-Skift-I

  Fargeendring

  VO-Kommando-K

  VO-Kommando-Skift-K

  Understreket tekst

  VO-Kommando-U

  VO-Kommando-Skift-U

  Vanlig tekst

  VO-Kommando-P

  VO-Kommando-Skift-P

  Bilde

  VO-Kommando-G

  VO-Kommando-Skift-G

  Kobling

  VO-Kommando-L

  VO-Kommando-Skift-L