macOS High Sierra

Fullfør delvis skrevne ord

Når du begynner å skrive et ord, kan du vise en liste med forslag for å fullføre ordet.

  1. Mens du skriver, skriver du inn så mange tegn du kjenner, og trykker deretter på F5-tasten (ikke bruk VoiceOver-spesialtasten). Du må kanskje trykke på fn-F5.

  2. Trykk på pil ned-tasten til du hører et ord som lyder riktig.

  3. Hvis du vil høre stavemåten for ordet, trykker du på VO-W-W. Hvis du vil høre den fonetiske stavemåten for ordet, trykker du på VO-W-W-W.

  4. Når du hører ordet du vil bruke, trykker du på mellomromstasten.

    Ordet du valgte erstatter teksten du skrev.