macOS High Sierra

Tilordne VoiceOver-kommandoer til taster på tastaturet eller talltastaturet

Tilordne VoiceOver-kommandoer til tastene på tastaturet eller talltastaturet (hvis det finnes).

Hvis du vil bruke standardtilordningene, aktiverer du tilordnerne.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

  1. Åpne VoiceOver-verktøy (trykk på VO-F8 når VoiceOver er på), klikk på Tilordnere-kategorien, klikk Talltastatur eller Tastatur, og aktiver tilordneren.

  2. Velg en spesialtast.

    Spesialtaster er valgfrie med talltastaturtaster. Med tastaturtaster må du bruke en spesialtast.

  3. Du kan håndtere tilordnertabellen og navigere ned tastekolonnen til du hører tasten du vil tilpasse. Du finner mer informasjon om håndtering av områder, under Håndter innholdsområder og grupper.

  4. I kommandokolonnen klikker du på lokalmenyen med kommandoer, navigerer i de tilgjengelige kommandoene til du hører den du vil ha, og trykker på returtasten.

    Bruk Tilpassede kommandoer-menyen til å tilordne prosedyrer og Automator-arbeidsflyter til bevegelser.

    VoiceOver-verktøy-vinduet som viser Tilordnere-kategorien markert i sidepanelet og Talltastatur-panelet markert til høyre. Øverst i Talltastatur-panelet er avkrysningsruten for Aktiver talltastaturtilordner markert. Ingen spesialtast er valgt fra Spesialtast-lokalmenyen. Nedenfor avkrysningsruten og lokalmenyen vises en tabell med to kolonner: Talltastatur-tast og Kommando. Andre rad er valgt og inneholder 2 i Talltastatur-kolonnen og Flytt ned i Kommando-kolonnen. En lokalmeny under Flytt ned viser kommandokategorier, som Generelt. Hver kategori har en pil som viser kommandoer som kan tilordnes gjeldende Talltastatur-tast.

Når talltastaturtilordneren er på, inkluderes kommandoene i VoiceOver-kommandoer-menyen.