macOS High Sierra

Bruk fokuspunkter

Du kan tilordne et fokuspunkt til et objekt og deretter bruke fokuspunkt til å gå til det objektet, i stedet for å navigere til det. For eksempel kan du tilordne et fokuspunkt til Ny melding-knappen i Mail-verktøylinjen, og deretter bruke fokuspunktet til å gå direkte til knappen (så lenge Mail er åpent).

Hvis du har tilordnet et fokuspunkt til et objekt der statusen eller verdien kan endres, kan du bruke fokuspunktet til å overvåke objektet uten at det får fokus.

Du kan angi opptil 10 fokuspunkter. Hvis du bruker VoiceOver-aktiviteter, kan du angi opptil ti fokuspunkter per aktivitet.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

  • Hvis du vil angi et fokuspunkt for et objekt, trykker du på VO-Skift-[fokuspunktnummer]. Hvis det fokuspunktet allerede er i bruk for et objekt, vil det nye objektet erstatte det eksisterende.

  • Hvis du vil gå til et fokuspunkt, trykker du på VO-[fokuspunktnummer].

    Du kan også bruke Fokuspunktvelgeren. Trykk på VO-Skift-X for å vise den.

  • Hvis du vil høre beskrivelsen av et fokuspunkt, trykker du på VO-Kommando-[fokuspunktnummer].

  • Hvis du vil høre verdiendringer i et fokuspunkt, trykker du på VO-Kommando-Skift-[fokuspunktnummer]. Hvis du slutte å høre VoiceOver annonsere når objektets verdi endres, trykker du kommandoen på nytt.

  • Hvis du vil fjerne et fokuspunkt, trykker du på VO-[fokuspunktnummer] for å gå til fokuspunktet og deretter på VO-Skift-[fokuspunktnummer].

Du kan bruke VoiceOver-verktøy til å tilordne fokuspunktkommandoer til taster eller bevegelser.

Når du flytter til fokuspunkter i tabeller, lister eller nettområder, kan du umiddelbart håndtere objektene. Du trenger ikke angi en kommando.

Du kan bruke fokuspunkter på enkelte ikke-engelske tastaturer.