macOS High Sierra

Flytt og slipp objekter

Flytt og slipp objekter fra ett sted til et annet. Både den opprinnelige plasseringen og målplasseringen må være på skjermen når du begynner å flytte objektene.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

Bruk kommandoer

 1. Flytt VoiceOver-markøren til et objekt, og trykk på VO-, for å merke objektet for flytt og slipp.

  Hvis du vil bruke en spesialtast med kommandoen, holder du nede VO- til Flytt og slipp-menyen vises, og velger deretter en spesialtast.

 2. Flytt VoiceOver-markøren til plasseringen der du vil slippe det markerte objektet, og bruk deretter en av de følgende kommandoene til å slippe de markerte objektene:

  • På markørens plassering: VO-.

  • Foran markørens plassering: VO-<

  • Etter markørens plassering: VO->

Hvis du valgte en spesialtast på begynnelsen av operasjonen, bruker VoiceOver spesialtasten til å utføre eventuelle spesialhandlinger når objektet slippes. Hvis du for eksempel slipper en merket fil i Finder ved hjelp av Tilvalg-spesialtasten, dupliserer VoiceOver filen.

Bruk musen

Musesporing kan være på eller av.

 1. Flytt VoiceOver-markøren til objektet du vil flytte.

  Hvis musesporing er av, trykker du på VO-Kommando-F5 for å flytte VoiceOver-markøren til målplasseringen.

 2. Forsikre deg om at musen er på objektet ved å trykke på VO-F5.

 3. Lås museknappen ved å trykke på VO-Kommando-Skift-mellomrom.

 4. Flytt VoiceOver-markøren til målplasseringen.

  Hvis musesporing er av, trykker du på VO-Kommando-F5 for å flytte musen til målplasseringen.

 5. Forsikre deg om at musen er på målplasseringen ved å trykke på VO-F5.

 6. Lås opp museknappen ved å trykke på VO-Kommando-Skift-mellomrom.

Flytt til et fokuspunkt

Hvis du brukte Tilordnere-kategorien i VoiceOver-verktøy til å tilordne Slipp markert objekt-fokuspunktkommandoer til taster eller bevegelser, kan du flytte objekter til samme fokuspunkt.

 1. Marker et objekt for flytting, og bruk en av kommandoene du tilordnet til en tast eller en bevegelse.

  VoiceOver ber deg trykke på talltasten for fokuspunktet du vil bruke for å slippe, og slipper deretter det markerte etter, før eller på fokuspunktet.

 2. Når objektet er sluppet, går VoiceOver-markøren tilbake til der den var. Gjenta dette for hvert objekt du vil slippe på fokuspunktet.

Et markert objekt kan slippes igjen med mindre det ikke lenger er på skjermen, eller til du markerer et nytt objekt for flytt og slipp.