macOS High Sierra

Naviger varsler

Varsler vises i øverste høyre hjørne på skjermen. Avhengig av hvordan innstillinger er angitt i Varslinger-valg, mottar du varslingsbannere og varsler.

  • Bannere er kun synlig på skjermen i en kort periode. Når du mottar et varsel, leser VoiceOver opp navnet på programmet (for eksempel Mail) og en kort beskrivelse (for eksempel navnet ditt og emnefeltet i e-postmeldingen), men VoiceOver-markøren flyttes ikke til varselet.

  • Varsler forblir på skjermen inntil du utfører en handling. Når du mottar et varsel, annonserer VoiceOver Varsel, mens VoiceOver-markøren automatisk flyttes til varselet. Markøren forblir der inntil du utfører en handling eller navigerer et annet sted.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

  • Naviger i et varsel: Trykk på VO-høyrepil eller VO-venstrepil. Når du hører handlingen du vil utføre (for eksempel Lukk, Svar, Slumre eller Senere), trykker du på VO-mellomromstast for å velge den.

    Du kan også åpne objektet, for eksempel en e-postmelding, ved å trykke på VO-mellomromstast hvor som helst i varselet.

  • Naviger til et varsel: Hvis du navigerer bort fra et varsel før du utfører en handling, kan du gå tilbake til det ved å trykke på VO-F1-F1 for å åpne programvelgeren. Deretter trykker du på VO-pil ned til du hører Varslingssenter, trykker på VO-mellomromstast for å velge det, trykker på VO-pil ned til du hører varselet du vil lese, og trykker deretter på VO-mellomromstast for å markere det.

Du kan vise ventende varsler i Varsel-visningen i Varslingssenter. Du åpner Varslingssenter ved å trykke på VO-M-for å gå til menytillegg i menylinjen, trykke på VO-høyrepil til du hører Varslingssenter, og trykke på VO-mellomromstast.