macOS High Sierra

Bruk Varslingssenter

Bruk Varslingssenter til å se informasjon fra dine favorittwidgeter og varsler du ikke har håndtert.

Avhengig av innstillingene dine, viser I dag-visningen informasjon som været og aksjer, samt hendelser eller påminnelser. Du kan tilpasse visningen til å vise informasjon fra andre widgeter. Varsel-visningen viser program- og systemvarsler.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

Vis og skjul Varslingssenter

 • Vis Varslingssenter: Trykk på VO-M-for å gå til menytillegg i menylinjen, trykk på VO-høyrepil til du hører Varslingssenter, og trykk på VO-mellomromstast.

  Hvis du vil bytte mellom I dag- og Varsel-visningene, trykker du på VO-høyrepil eller VO-venstrepil.

 • Skjul Varslingssenter: Trykk på esc-tasten eller fn-tasten og tabulatortasten.

Naviger i I dag- og Varsel-visning

 • I dag-visning: Marker radioknappen ved trykke på VO-mellomromstast, trykk på VO-pil ned for å navigere til rulleområdet for widgetene, og håndter deretter området.

  Hvis du vil navigere i området, trykker du på VO og en piltast.

 • Varsel-visning: Marker radioknappen ved trykke på VO-mellomromstast, trykk på VO-høyrepil for å navigere til tabellen, og håndter med tabellen.

  Hvis du vil navigere i objektene i tabellen, trykker du på VO og en piltast.

Rediger en widget i I dag-visningen

 1. Naviger til en redigerbar widget.

 2. Trykk på VO-Kommando-mellomromstast for å vise Handlinger-menyen, trykk på VO-pil ned til VoiceOver annonserer «Vis redigeringsvisning», og trykk deretter VO-mellomromstast for å velge det.

 3. Håndter widgeten, og legg til eller fjern objekter fra den. Du kan for eksempel håndtere Aksjer-widgeten for å legge til eller fjerne aksjesymboler.

 4. Når du er ferdig, avslutter du håndteringen av widgeten, trykker på VO-Kommand-melllomromstast for å vise Handlinger-menyen, og velger deretter «Vis standardvisning».

Fjern og legg til widgeter i I dag-visningen

 • Fjern widgeter: Naviger til bunnen av I dag-visningen til du hører Rediger eller Ny, og trykk deretter på VO-mellomromstast for å markere Rediger- eller Ny-knappen. Trykk på VO-pil ned, og håndter deretter widget-rulleområdet. For brukte widgeter annonserer VoiceOver en Fjern-knapp etterfulgt av widgetens navn. Naviger til Fjern-knappen, og trykk deretter VO-mellomromstast.

  Widgeten som fjernes legges til i en liste med objekter til høyre for rulleområdet for widgetene, slik at du kan legge den til igjen senere hvis du skulle ønske det.

 • Legg til widgeter: Naviger til bunnen av I dag-visningen til du hører Rediger eller Ny, og trykk deretter på VO-mellomromstast for å markere Rediger- eller Ny-knappen. Naviger til VoiceOver annonserer Nye widgeter, og håndter deretter området for nye widgeter. Trykk på VO-høyrepil for å navigere til Legg til-knappen for en widget, og trykk på VO-mellomromstast. Widgeten legges til øverst i I dag-visningen.

Hvis du vil endre rekkefølgen på widgetene i I dag-visningen, må du fjerne widgetene og deretter legge dem til igjen. Ettersom den siste widgeten som ble lagt til vises øverst i visningen, forsikrer du deg om at du legger til widgetene i motsatt rekkefølge av hvordan du vil at de skal vises.

Last ned widgeter fra App Store

 • Naviger til bunnen av I dag-visningen til du hører Rediger eller Ny, og trykk deretter på VO-mellomromstast for å markere Rediger- eller Ny-knappen. Naviger til App Store-knappen nederst i I dag-visningen, og trykk på VO-mellomromstast for å åpne App Store.

  Når du har valgt og lastet ned en widget, vil den vises i I dag-visningen.

Endre Varslinger-valg

Du kan åpne Varslinger-valg direkte fra I dag- eller Varsel-visningen for å endre Ikke forstyrr-innstillinger, samt innstillinger for program- og systemvarsler.

 • Naviger til valgknappen for Varslinger nederst til høyre i visningen, og trykk på VO-mellomromstast. Varslingssenter lukkes når valgene åpner.

Du kan opprette en snarvei for å åpne Varslingssenter i Tastatur-valg.