macOS High Sierra

Samarbeid ved hjelp av tekstpanelet

Tekstpanelet viser hva VoiceOver leser opp, og kan være nyttig når du deler Mac-maskinen med seende brukere.

Tekstpanelet viser hva VoiceOver leser opp.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

Vis eller skjul panelet

Gjør ett av følgende:

  • Åpne VoiceOver-verktøy (trykk på VO-F8 når VoiceOver er på), klikk på Visuelle elementer-kategorien, og klikk på Tekstpanel.

  • Trykk på VO-Kommando-F10 for å vise eller skjule panelet.

    Denne kommandoen slår tekstpanelinnstillingen på eller av i VoiceOver-verktøy.

Hvis du vil vise eller skjule tekstpanelet, punktskriftpanelet og VoiceOver-markøren, trykker du på VO-Kommando-F11.

Flytt eller endre størrelse på panelet

  1. Trykk på VO-Skift-F10 til du hører handlingen du vil utføre.

    Hvis du for eksempel hører «endrer størrelse på» men vil flytte tekstpanelet, trykker du på tastene på nytt til du hører «flytter».

  2. Trykk på VoiceOver-spesialtasten sammen med piltaster for å flytte eller endre størrelsen på tekstpanelet.

  3. Når du er ferdig, trykker du på esc-tasten eller fn-tasten og tabulatortasten.