macOS High Sierra

Tilpass hvordan tekst og symboler uttales

Angi hvordan du vil at VoiceOver skal uttale spesifikk tekst eller spesifikke symboler ved å legge inn erstatninger for dem. Du kan for eksempel erstatte «blunker» med «semikolon bindestrek høyre parentes».

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

  1. Åpne VoiceOver-verktøy (trykk på VO-F8 når VoiceOver er på), klikk på Tale-kategorien, klikk på Uttale, og klikk på Legg til-knappen .

  2. I den nye raden skriver du teksten som du vil tilpasse uttalen til, trykker på tabulatortasten for å gå til Erstatning-kolonnen og skriver deretter inn hvordan du vil at VoiceOver skal uttale teksten.

    • Hvis du vil angi et program der VoiceOver skal bruke uttalen, velger du programmet fra lokalmenyen.

      Menyen viser åpne programmer og Finn programmer, slik at du kan velge et program som ikke er åpent. Hvis du vil bruke uttalen i alle programmer, lar du Alle programmer være markert.

    • Hvis du vil ignorere store og små bokstaver, markerer du Ign. store/små-avkrysningsruten.

Du kan tilpasse uttaler ved å bruke tilordnerne til å tilordne Legg til uttale-kommandoen til en tast eller bevegelse. Kommandoen viser en dialogrute for å legge til en ny uttale, som legges til i listen i Uttale-panelet.