macOS High Sierra

Endre stemmeinnstillinger

Endre talestemmen som brukes av VoiceOver, og innstillinger som hastighet og leie.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

  1. Hvis du vil høre den første innstillingen, trykker du på VO-Kommando-Skift-høyrepil.

  2. Fortsett å trykke på VO-Kommando-Skift-høyrepil til du hører innstillingen du vil justere.

  3. Hvis du vil øke verdien for innstillingen, trykker du på VO-Kommando-Skift-pil opp. Hvis du vil redusere verdien, trykker du på VO-Kommando-Skift-pil ned.

    De nye innstillingene tas kun i bruk for standardstemmen.

Hvis du vil tilpasse stemmeinnstillingene for standardspråket ditt og andre språk, åpner du VoiceOver-verktøy (trykk på VO-F8 når VoiceOver er på), klikker på Tale-kategorien, og klikker deretter på Stemmer.

Når du installerer stemmer som er kompatible med macOS, installeres de i /Library/Speech/Voices slik at de er tilgjengelige for alle brukere av Macen.

Hvis du bruker flyttbare valg på en gjestemaskin når du endrer stemmeinnstillingene, arkiveres innstillingene på flyttbare valg-stasjonen, ikke på gjestemaskinen.