macOS High Sierra

Naviger i menyer

Menylinjen øverst på skjermen inneholder flere menyer, for eksempel Apple-menyen, programmenyen og statusmenyene.

Hvis Styreflatetilordner er aktivert, kan du bruke bevegelser når du navigerer i menyer.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

Naviger til menylinjen

  • Trykk på VO-M eller dobbelttrykk med to fingre nær øvre kant på styreflaten.

Naviger i menylinjen

  • Gå til en bestemt meny: Skriv den første bokstaven i menyen. Skriv for eksempel «H» for å hoppe til Hjelp-menyen.

  • Gå til statusmenyene: Trykk på VO-M-M.

  • Flytt mellom menyene i et område i menylinjen: Trykk på VO-høyrepil eller VO-venstrepil. Du hører en lydeffekt når du er ved slutten på et område.

  • Åpne Spotlight: Trykk på Kommando-mellomromstast.

  • Spør Siri: Trykk på tastatursnarveien (som angitt i Siri-panelet i Systemvalg). Hvis Siri ikke er i menylinjen, velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikker på Siri og markerer «Vis Siri i menylinjen».

Hvis du bruker VoiceOver-bevegelse, flytter du en finger over styreflaten for å navigere i områdene og menyene i menylinjen. Du hører en lydeffekt når du flytter over et tomt område. Du kan også dra til venstre eller høyre for å flytte mellom menyer.

Naviger i en meny

  • Hvis du vil åpne en meny, trykker du på VO-mellomromstast.

  • Trykk på VO-pil ned eller VO-pil opp for å flytte ned eller opp i en meny, eller flytt en finger ned eller opp på styreflaten.

  • Hvis du vil flytte til en undermeny, trykker du på VO-høyrepil eller drar en finger til høyre på styreflaten. Hvis du vil gå tilbake til hovedmenyen, trykker du på VO-venstrepil eller drar til venstre på styreflaten.

Lukk en meny

  • Hvis du vil avslutte en meny uten å markere et objekt, trykker du på esc-tasten eller drar fram og tilbake med to fingre på styreflaten.

Trykk på VO-Skift-M for å åpne en kontekstmeny for et objekt, eller bruk bevegelsen Kontroll-styreflateklikk (du kan endre denne standardtilordningen og tilordne en annen bevegelse til kommandoen).