macOS High Sierra

Marker tekst

Når markørsporing er på, kan du markere tekst ved hjelp av standard macOS-tastatursnarveier, VoiceOver-bevegelser eller hurtignavigering.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

Bruk standard macOS-snarveier

 • Marker tegnet til høyre eller venstre for innsettingspunktet: Trykk Skift-høyrepil eller Shift-venstrepil.

 • Marker ordet til høyre eller venstre for innsettingspunktet: Trykk Skift-Tilvalg-høyrepil eller Shift-Tilvalg-venstrepil.

 • Marker teksten fra tastaturmarkøren til begynnelsen eller slutten av linjen: Trykk Skift-Kommando-høyrepil eller Shift-Kommando-venstrepil.

 • Marker teksten fra tastaturmarkøren til begynnelsen eller slutten av tekstområdet: Trykk Skift-Kommando-pil opp eller Shift-Kommando-pil ned.

Hvis du ikke kan markere teksten ved hjelp av disse snarveiene, trykk på VO og returtasten. Trykk på VoiceOver-spesialtasten sammen med piltaster for å lese teksten du vil markere, og trykk deretter på VO og returtasten igjen. Teksten som ble lest, markeres.

Bruk VoiceOver-bevegelser

 1. Roter med to fingre på styreflaten for å åpne bevegelsesrotoren, og fortsett å rotere til du hører Tegn- eller Ord-listen, eller Overskrifter-, Linjer eller Statisk tekst-listen.

 2. Hvis du vil markere tekst fra startplasseringen til neste element i rotoren, sprer du fingrene.

  Før fingrene sammen for å fjerne markering av tekst.

Bruk hurtignavigering

 1. Trykk på venstrepil-pil opp eller høyrepil-pil opp for å åpne rotoren.

 2. Hopp til Tegn- eller Ord-listen, eller Overskrifter-, Linjer- eller Statisk tekst-listen, ved å trykke på høyre piltast og pil opp-tasten samtidig (for å hoppe til neste liste) eller på venstre piltast og pil opp-tasten samtidig (for å hoppe til forrige liste).

 3. Naviger objektene i en liste ved å trykke på pil opp- eller pil ned-tasten, og marker et objekt ved å trykke på Skift-pil ned.

  Fjern markeringen av et objekt ved å trykke på Skift-pil opp.

Trykk på slettetasten for å slette markert tekst. Hvis du sletter tekst ved en feiltakelse, kan du prøve å trykke Kommando-Z for å gjøre om feilen.