macOS High Sierra

Naviger på nettsider ved hjelp av bilder eller rammer

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

Bilder

  • Trykk på VO-Kommando-G eller VO-Kommando-Skift-G for å flytte til neste eller forrige bilde.

Hvis du vil angi når du skal navigere til bilder, åpner du VoiceOver-verktøy (trykk på VO-F8 når VoiceOver er på) og klikker på Navigering-kategorien.

Hvis et bilde ikke har en beskrivelse, leser VoiceOver opp filnavnet til bildet. Du kan opprette en egendefinert etikett for disse bildene, eller for bilder der «alt text» ikke er nyttig.

Rammer

Hvis en nettside organiserer informasjon i områder som kalles «rammer», kan du navigere på siden ved hjelp av dem.

  • Hvis du vil flytte til neste ramme, trykker du på VO-Kommando-F.

  • Hvis du vil flytte til forrige ramme, trykker du på VO-Kommando-Skift-F.

Hvis du har inkludert bilder eller rammer i rotoren når du er på nettsider, kan du bruke rotoren til å flytte til den du vil ha. Hvis du vil vite mer, leser du Naviger med rotoren.