macOS High Sierra

Utfør den alternative handlingen til et objekt

Enkelte menykommandoer kan utføre alternative handlinger når du trykker på en spesialtast.

Knapper, avkrysningsruter og andre grensesnittelementer kan også utføre alternative handlinger. For eksempel, hvis du flytter pekeren over en etikett, kan det vises ytterligere knapper. Hvis et program- eller nettstedsutvikler identifiserer slike alternative objekter for skjermlesere, annonserer VoiceOver dem automatisk slik at du kan vise og navigere til dem.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

  • For menykommandoer: Flytt VoiceOver-markøren til en menykommando, og hold nede en spesialtast. Hvis menykommandoen har en alternativ handling knyttet til den spesialtasten, leser VoiceOver den opp. Hvis du vil utføre handlingen, fortsetter du å holde spesialtasten nede og trykker på returtasten eller andre nødvendige taster.

  • For grensesnittelementer: VoiceOver annonserer når det finnes alternative objekter. Trykk på VO-Kommando-mellomrom for å åpne handlingsmenyen, og velg deretter Vis alternative objekter. Hvis du vil gå tilbake til standardobjektene, trykker du VO-Kommando-mellomrom for å åpne handlingsmenyen, og velger Vis standardobjekter.