macOS High Sierra

Naviger, sorter og endre rekkefølgen på tabeller

VoiceOver har flere metoder for å navigere i tabeller etter rader og kolonner. Du kan også sortere og endre rekkefølgen på kolonner.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

Naviger i rader

 • Hvis du vil høre en radtittel, trykker du på VO-R.

 • Hvis du vil høre en rad fra VoiceOver-markøren til slutten av raden, trykker du på VO-R-R.

Du kan få VoiceOver til å lese opp tittelteksten når den navigerer i en tabellrad, som er nyttig for å identifisere innholdstypen i hver celle i en rad. For å angi dette valget, åpner du VoiceOver-verktøy (trykk på VO-F8 når VoiceOver er på), klikker på Detaljnivå-kategorien og klikker på Annonseringer.

Naviger i kolonner

 • Hvis du vil høre en kolonnetittel, trykker du på VO-C.

 • Hvis du vil høre en kolonne fra VoiceOver-markøren til bunnen av kolonnen, trykker du på VO-C-C.

 • Hvis du vil flytte opp eller ned i en kolonne, trykker du pil opp- eller pil ned-tasten.

VoiceOver annonserer ikke tomme kolonner når du navigerer med piltastene hvis du ikke har stilt inn detaljnivået for tabeller til Høy. Hvis du vil vite mer, leser du Tilpass detaljnivået for tale eller punktskrift.

Sorter kolonner

 1. Trykk på VO-| for å hoppe til sorteringsknappen i en kolonnetittel, og trykk deretter på VO-mellomromstast.

  Hvis tabellen også inneholder en radtittel, viser VO-| en meny der du velger en kolonne- eller radtittel. Trykk på VO-høyrepil til du hører tittelen du vil ha, og trykk på mellomromstasten for å hoppe til sorteringsknappen i den tittelen.

  Du kan navigere til andre kolonner og sortere dem.

 2. Når du er ferdig med å sortere kolonner, trykker du på VO-|.

Endre rekkefølge for kolonner

 1. Naviger til kolonnen du vil flytte, og trykk på VO-| for å hoppe til kolonnetittelen.

 2. Trykk på VO-, for å markere kolonnen for endring av rekkefølge.

 3. Naviger til tittelen for kolonnen som du vil at skal komme etter den markerte kolonnen, og trykk deretter på VO-< for å sette inn den markerte kolonnen foran.

 4. Når du er ferdig med å endre rekkefølgen, trykker du på VO-|.

Hvis du vil hoppe du til det overordnede nivået for gjeldende celle i oversiktsvisning, trykker du på VO-Kommando-\.