macOS High Sierra

Naviger med rotoren

Når du jobber i et program eller leser en nettside, kan du bruke rotoren til å navigere direkte til et objekt i et programvindu eller en nettside. For eksempel kan du gå til en e-postmelding i eller en nettsideoverskrift eller -kobling.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

 1. Åpne rotoren ved å trykke på VO-U.

 2. Naviger gjennom listene ved hjelp av høyre eller venstre piltast til du hører listen du vil ha, for eksempel vinduspunkter eller overskrifter.

  Avhengig av programmet du er i, kan du høre innholdsvelgeren. Innholdsvelgeren gir rask tilgang til innholdslister i et program. I Mail, for eksempel, lister innholdsvelgeren opp meldingene som vises meldingslisten. I ukesvisning i Kalender viser den antallet hendelser for hver dag.

 3. Naviger i objektene i listen ved hjelp av pil opp- eller pil ned-tastene til du finner objektet du vil ha.

  • Hvis du kjenner navnet på et menyobjekt, kan du i de fleste lister skrive noen bokstaver i navnet for å begrense listen til objekter som inneholder de bokstavene. I Overskrifter-listen kan du skrive inn overskriftsnivået (for eksempel 3) for å begrense listen til kun overskrifter med det nivået.

   Hvis du vil vise alle objektene i en liste på nytt, trykker du på slettetasten.

  • Hvis du vil høre hjelpeetiketten for et objekt, trykker du på VO-Skift-H.

  • Hvis du vil høre Internett-adressen til et objekt, trykk på VO-Skift-U.

  • Hvis du ikke finner objektet du vil ha, trykker du på esc-tasten eller fn-tasten og tabulatortasten for å avslutte rotoren uten å foreta et valg.

 4. Trykk på returtasten eller mellomromstasten for å markere objektet og gå til det.

  Rotoren avsluttes.

Du kan angi valg i VoiceOver-verktøy for å tilpasse objektene som vises i rotoren mens du viser nettsider. Hvis du vil vite mer, leser du Nettrotor-panelet i Nett-kategorien.

Hvis du bruker VoiceOver-bevegelser, kan du bruke rotorinnstillingene med bevegelser.