macOS High Sierra

Flytt og endre størrelsen på vinduer og objekter

Flytt og endre størrelse på vinduer og noen objekter i programmer, for eksempel grafikk- og tekstruter.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

Flytt

 1. Gå til objektet du vil flytte, og trykk enten på VO-` (for et vindu) eller på VO-Kommando-` (for et objekt).

  VoiceOver gir deg en melding hvis du ikke kan flytte objektet.

 2. Flytt vinduet eller objektet på en av følgende måter:

  • Opp, ned, til venstre eller til høyre: Trykk på piltastene.

  • Diagonalt: Trykk på VO-spesialtasten med pil opp eller pil ned og venstre eller høyre pil. Hvis du for eksempel vil flytte et vindu diagonalt mot høyre hjørne, trykker du på VO-høyrepil-pil opp.

 3. Hvis du vil avslutte flytting av vinduet eller objektet, trykker du på esc-tasten eller fn-tasten og tabulatortasten.

  Du kan ikke bruke andre VoiceOver-kommandoer før du avslutter flytting av objektet.

Du kan bruke enkelte talltaster til å flytte vinduer og objekter raskt rundt på skjermen: øverst på skjermen (til venstre, midten og høyre) ved hjelp av tastene 1, 2 og 3; midt på skjermen (til venstre, midten og høyre) med tastene 4, 5 og 6; og nederst på skjermen (til venstre, midten og høyre) ved hjelp av tastene 7, 8 og 9.

Endre størrelse

 1. Gå til objektet du vil endre størrelsen på, og trykk enten på VO-~ (for et vindu) eller på VO-Kommando-~ (for et objekt).

  VoiceOver gir deg en melding hvis du ikke kan endre størrelsen på objektet.

 2. Fra Endre størrelse-menyen som åpnes, velger du Endre størrelse, Endre størrelse på og flytt til rutenett eller Endre størrelse på og flytt til del.

 3. Naviger til undermenyen der du kan velge å endre størrelse for en kant eller et hjørne, endre størrelse og flytte til et område i et rutenett, for eksempel øverst til venstre, eller endre størrelse og flytte til en del, for eksempel nederste halvdel.

 4. Endre størrelsen på objektet.

  • Hvis du vil endre størrelsen for en kant, bruker du VO og piltastene (for eksempel VO-høyrepil til å utvide høyre kant av et vindu eller et objekt).

  • Hvis du vil endre størrelsen for et hjørne eller et håndtak, bruker du VO-tasten og to piltaster (for eksempel VO-høyrepil-pil opp for å utvide øvre høyre hjørne av et vindu eller øvre høyre håndtak for et objekt).

 5. Hvis du vil avslutte endring av størrelse, trykker du på esc-tasten eller fn-tasten og tabulatortasten.

  Du kan ikke bruke andre VoiceOver-kommandoer før du avslutter endring av størrelse.