macOS High Sierra

Hør hva du skriver

VoiceOver lese opp det du skriver (kalles «skriveekko»).

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

  1. Åpne detaljnivårotoren ved å trykke på VO-V.

  2. Trykk på venstrepil- eller høyrepiltasten til du hører «skriveekko» og gjeldende innstilling.

  3. Trykk på pil opp- eller pil ned-tasten til du hører innstillingen du vil ha.

  4. Trykk på esc-tasten eller fn-tasten og tabulatortasten for å lukke rotoren.

Du kan også stille inn skriveekko i Tekst-panelet i Detaljnivå-kategorien i VoiceOver-verktøy. Hvis du vil åpne VoiceOver-verktøy, trykker du på VO-F8 når VoiceOver er slått på.

Hvis du vil angi valg for å få VoiceOver til å varsle når du trykker på låsetasten eller en spesialtast, åpner du VoiceOver-verktøy, og klikker deretter på Annonseringer.

Hvis du bruker flyttbare valg på en gjestemaskin når du endrer skriveinnstillingene, arkiveres innstillingene på flyttbare valg-stasjonen, ikke på gjestemaskinen.