macOS High Sierra

Sett tale på pause eller slå av lyden

Sett VoiceOver-tale på pause midlertidig eller slå av lyden helt.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

  • Pause eller fortsette tale: Det finnes flere måter å styre tale på:

    • Trykk på Kontroll-tasten.

    • Når VoiceOver-spesialtasten er låsetasten (Caps Lock), trykker du på den tasten.

    • Når styreflatetilordneren er aktivert, trykker du med to fingre på styreflaten.

  • Ikke spill tale: Du kan justere volumet på VoiceOver-tale, helt til lyden er av, ved å trykke flere ganger på VO-Kommando-Skift-høyrepil til du hører Volum, og deretter trykke på VO-Kommando-Skift-pil ned flere ganger.

    Alternativt kan du åpne VoiceOver-verktøy (trykk VO-F8 når VoiceOver er på), klikke på Tale-kategorien, klikke på Stemmer og markere avkrysningsruten.

Hvis du flytter VoiceOver-markøren etter at tale er satt på pause, begynner VoiceOver å tale objektet som befinner seg i VoiceOver-markøren.