macOS High Sierra

Hør tegnsetting

Velg tegnsettingsnivået VoiceOver leser opp.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

  1. Åpne detaljnivårotoren ved å trykke på VO-V.

  2. Trykk på venstrepil- eller høyrepiltasten til du hører «tegnsetting» og gjeldende innstilling.

  3. Trykk på pil opp- eller pil ned-tasten til du hører innstillingen du vil ha, for eksempel Alt eller Ingenting.

  4. Trykk på esc-tasten eller fn-tasten og tabulatortasten for å lukke rotoren.

Du kan også angi tegnsettingsvalg i Tekst-panelet i Detaljnivå-kategorien i VoiceOver-verktøy. Hvis du vil åpne VoiceOver-verktøy, trykker du på VO-F8 når VoiceOver er slått på.

Hvis du bruker flyttbare valg på en gjestemaskin når du endrer tegnsettingsinnstillingene, arkiveres innstillingene på flyttbare valg-stasjonen, ikke på gjestemaskinen.