macOS High Sierra

Hør hint og informasjon om et objekt

VoiceOver tilbyr flere måter å lære mer om objektet i VoiceOver-markøren.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

  • Hvis du vil høre en beskrivelse av objektet, trykker du på VO-F3. Hvis Styreflatetilordner er aktivert, trykker du tre ganger på styreflaten. En lydeffekt indikerer hvis markøren er i et tomt område.

  • Hvis du vil høre hjelpeetiketten til objektet, trykk på VO-Skift-H. Hvis et objekt ikke har en hjelpeetikett (kalles også «verktøytips»), gir VoiceOver beskjed om det.

  • Hvis du vil høre hvordan du bruker objektet, trykker du på VO-Skift-N.

For å lese opp hjelpeetiketter og instruksjoner automatisk, åpner du VoiceOver-verktøy (trykk VO-F8 når VoiceOver er på), klikker på Detaljnivå-kategorien og klikker på Hint.