macOS High Sierra

Bruk knapper, avkrysningsruter og andre kontroller

Før du markerer en knapp, avkrysningsrute eller en annen grensesnittkontroll, forsikrer du deg om at du vet hvor tastaturfokus og VoiceOver-markøren er plassert. Hvis du vil vite mer, leser du Hør gjeldende markering.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

  • Marker eller fjern markeringen for en avkrysningsrute eller en annen kontroll: Trykk på VO-mellomromstast, eller dobbelttrykk. Hvis hurtignavigering er på, trykker du pil opp-pil ned.

  • Hold nede en knapp som er i VoiceOver-markøren: Trykk og hold nede VO-mellomromstast. Slipp mellomromstasten når du ikke vil holde på knappen lenger.

  • Åpne en lokalmeny: Trykk på VO-mellomromstast, eller dobbelttrykk på styreflaten. Hvis Hurtignavigering er på, trykker du på pil opp-pil ned.

  • Juster en skyvekontroll, trinnkontroll eller delelinje: Begynn å håndtere kontrollen (trykk på VO-Skift-pil ned, eller dra til høyre med to fingre på styreflaten). Når du deretter vil øke eller redusere verdien på innstillingen, bruker du VO og piltastene, eller drar opp eller ned med én finger på styreflaten. Når du er klar, slutter du å håndtere kontrollen (trykk på VO-Skift-pil opp, eller dra til venstre med to fingre på styreflaten).