macOS High Sierra

Naviger i Finder

Bruk VoiceOver-kommandoer eller bevegelser til å åpne og navigere i Finder-vinduer, og bruk Finder-snarveier til å arbeide med filer og mapper.

Før du begynner, bør du sjekke at tastaturfokuset og VoiceOver-markøren er synkronisert. Hvis du vil vite mer, leser du Konfigurer eller slå av markørsporing.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

Åpne et Finder-vindu

Gjør ett av følgende:

 • Flytt til Dock ved å trykke på VO-D, eller ved å dobbelttrykke nær nederste kant av styreflaten. Naviger til Finder, som er første objekt i Dock. Hvis et Finder-vindu ikke allerede er åpent, trykk på returtasten.

 • Gå til menylinjen ved å trykke på VO-M, eller ved å dobbelttrykke nær øvre kant av styreflaten, og bruk høyre piltast til å navigere til Finder-menyen.

 • Åpne programvelgeren ved å trykke på VO-F1-F1, eller dobbelttrykk nær venstre kant av styreflaten. Velg Finder i programvelgeren.

  Du kan også bruke macOS-snarveien å holde nede Kommando-tasten og trykke på tabulatortasten til du hører Finder.

Naviger i et Finder-vindu

 1. Gå til et Finder-vindu og trykk på VO-høyrepil eller VO-venstrepil for å flytte gjennom vinduet til du hører «verktøylinje». Du kan da håndtere verktøylinjen.

 2. Trykk på VO-høyrepil i verktøylinjen til du hører «vis valggruppe», og håndter deretter den kontrollen. Trykk på VO-høyrepil til du hører visningen (for eksempel Symbol eller Liste) du vil bruke.

 3. Når du har valgt en visning, avslutter du håndteringen av valggruppen og verktøylinjen, og trykker deretter på VO-høyrepil for å flytte gjennom vinduet til du hører «sidepanel».

 4. Håndter sidepanelet. Deretter går du nedover listen med objekter i sidepanelet ved å trykke på VO-pil ned. Når du hører objektet du vil ha, trykker du på VO-J for å gå til det i visningsvinduet der du kan håndtere det.

  Hvis du bruker VoiceOver-bevegelser og vil gå til det i vinduet, plasserer du en finger på styreflaten mens du trykker på Kontroll-tasten.

 5. Flytt til og marker objektet du vil åpne ved hjelp av metoden for visningen du befinner deg i:

  • Symbolvisning: Bruk piltastene for å gå til objektet du vil ha.

  • Listevisning: Trykk på VO-pil ned for å flytte nedover listeradene. Trykk på VO-\ for å åpne og lukke en mappe. Trykk på VO-høyrepil for å flytte VoiceOver-markøren over en rad og høre informasjon om et objekt. Eller trykk på VO-R for å høre en opplesing av hele raden umiddelbart.

  • Kolonnevisning: Bruk pil ned-tasten for å flytte nedover i listen til du finner mappen eller filen du vil ha. Trykk på høyrepiltasten for å flytte til undermapper.

  • Cover Flow-visning: Hvis du vil bla gjennom objektene i den øverste delen og flytte automatisk gjennom tilsvarende listerader i den nederste delen, trykker du på venstrepil- eller høyrepiltasten.

 6. Når du finner filen eller mappen du vil åpne, bruker du Finder-snarveien Kommando-O eller Kommando-pil ned for å åpne den.

  VoiceOver annonserer når du har markert et alias eller en fil eller mappe du ikke har tillatelse til å åpne.

Bruk Finder-snarveier

 • Trykk på Kommando-O eller Kommando-pil ned for å åpne markert objekt.

 • Hvis du vil flytte til det markerte objektets overordnede objekt (for eksempel en mappe som inneholder en undermappe du har markert), trykker du på Kommando-pil opp.

 • Hvis du vil legge til det markerte objektet i sidepanelet i Finder, trykker du Kontroll-Kommando-T.

 • Hvis du vil legge til det markerte objektet i Dock, trykker du Kontroll-Skift-Kommando-T.

Du kan midlertidig skjule verktøylinjen og sidepanelet i et Finder-vindu slik at det blir enklere å navigere. Hvis du vil skjule eller vise verktøylinjen, trykk Tilvalg-Kommando-T. Du skjuler eller viser sidepanelet ved å trykke på Tilvalg-Kommando-S.