macOS High Sierra

Bruk VoiceOver-hjelpmenyen

Bruk VoiceOver-hjelpmenyen til å få rask tilgang til informasjon om hvordan du bruker VoiceOver, som for eksempel tastatur- eller lyder-hjelp. Du kan også vise en liste over VoiceOver-kommandoer som kan brukes for objektet i VoiceOver-markøren, og velge en kommando.

VoiceOver-hjelpmenyen er et panel som viser en liste over, fra øverst til nederst: Internett-basert hjelp, Kommandohjelp, Tastaturhjelp, Lydhjelp, Hurtigstartopplæring og Komme i gang-håndbok. Til høyre for hvert objekt vises VoiceOver-kommandoen som viser objektet, eller en pil som gir tilgang til en undermeny.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

 1. Når VoiceOver er på, trykk på VO-H for å vise VoiceOver-hjelpmenyen.

  Hvis du vil øke eller redusere forstørrelsen i menyen, trykker du på }- eller {-tastene.

 2. Du navigerer i menyen og undermenyer ved å bruke piltastene.

  • Hvis du kjenner navnet på et menyobjekt, skriver du noen bokstaver i navnet for å begrense menyen til kun objekter som inneholder de bokstavene. Hvis du vil vise alle objektene på nytt, trykker du på slettetasten.

  • Når du går inn i en undermeny, hører du antallet objekter den inneholder.

  • Hvis et menyobjekt har en tastaturkommando, blir den annonsert sammen med navnet på objektet. For eksempel er kommandoen for å åpne Kommandoer-menyen VO-H-H.

 3. Trykk på mellomromstasten eller Retur-tasten for å velge et menyobjekt.

  Hvis du vil lukke VoiceOver-hjelpmenyen uten å velge noe, trykker du på esc-tasten eller fn-tasten og tabulatortasten.