macOS High Sierra

Få hjelp med taster, snarveier og bevegelser

Når du bruker tastaturhjelp kan du raskt høre VoiceOver-kommandoen for en tast. Trykk for eksempel på Kontroll-Tilvalg-D for å høre «Kontroll-Tilvalg-D Gå til Dock flytter VoiceOver-markøren til Dock».

Du kan bruke tastaturhjelp med tilordnerne, leselister og VoiceOver-bevegelser. Mens du bruker tastaturhjelp, kan du ikke bruke tastaturet, leselisten eller styreflaten til andre oppgaver.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

Start tastaturhjelp ved å trykke på VO-K og gjøre ett av følgende:

  • Høre navnet på en tastaturtast eller punktskrifttast: Trykk på tasten.

  • Høre VoiceOver-kommandoen for en tast: Trykk på Kontroll-Tilvalg eller låsetasten (Caps Lock) og tasten.

  • Høre navnet og VoiceOver-kommandoen for en bevegelse: Bruk bevegelsen.

  • Høre alternative funksjoner for en tast eller en bevegelse: Trykk på Kontroll-Tilvalg eller låsetasten (Caps Lock) sammen med en spesialtast (for eksempel Skift), og trykk deretter på tasten for å høre alternative funksjoner tasten kan ha.

Trykk på VO-K, esc-tasten eller fn-tasten og tabulatortasten for å avslutte tastaturhjelp.

Hvis du har problemer med å bruke et vanlig QWERTY-tastatur, kan du prøve å bruke Dvorak-layout. Dvorak-layout optimaliserer tastelayouten slik at det blir enklere å skrive.