macOS High Sierra

Bruk VoiceOver sammen med Touch Bar

Hvis Macen har en Touch Bar, kan du bruke VoiceOver til å markere og aktivere objekter i Touch Bar ved å utføre bevegelser direkte på Touch Bar. Hvis du allerede bruker VoiceOver på iPhone eller iPad, vil du kjenne igjen bevegelsene.

Hvis du vil slå VoiceOver på eller av ved hjelp av Touch Bar, hold nede Kommando-tasten på tastaturet, og trykk raskt på Touch ID tre ganger.

  • Naviger i objekter: Skyv en finger eller sveip mot høyre eller venstre på Touch Bar. VoiceOver leser opp og uthever objektet som er markert mens du flytter rundt på Touch Bar. Når du skyver, spiller VoiceOver også lydeffekter for å indikere en tom plass.

    Kantlinjen rundt et objekt i Touch Bar er uavhengig av VoiceOver-markøren på objektet på skjermen.

  • Marker et objekt: Trykk én gang på objektet.

  • Aktiver et markert objekt: Dobbelttrykk på objektet.

  • Marker og aktiver et objekt: Splittrykk – trykk og hold på objektet med én finger og trykk deretter hvor som helst på Touch Bar med en annen finger for å aktivere objektet.

For enkelte handlinger, for eksempel flytting av skyveknapper for å justere lysstyrke, volum eller dato og tid, er dobbelttrykk og hold-bevegelsen spesielt nyttig. For eksempel, dobbelttrykk og hold fingeren på et objekt i Touch Bar til du hører tre toner som stiger. Deretter, uten å løfte fingeren, drar du for å flytte skyveknappen.

Tips: Når VoiceOver er på, kan du angi VoiceOver-kommandoer ved å bruke fn-tasten og talltastene sammen med VoiceOver-spesialtasten, som et alternativ til å bruke funksjonstastene (F1 til F12). Hvis du for eksempel vil åpne VoiceOver-verktøy, kan du trykke på Kontroll-Tilvalg-fn-8 (i stedet for Kontroll-Tilvalg-F8).