macOS High Sierra

Search commands

Bruk disse kommandoene til å utføre handlinger som å søke etter tekstattributter, grafikk, kontroller og andre objekter i tekstdokumenter og nettsider. VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

Merk: Når VoiceOver er på, kan du angi VoiceOver-kommandoer ved å bruke fn- og talltastene med VoiceOver-spesialtasten, som et alternativ til å bruke funksjonstastene (F1 til F12). Hvis du for eksempel vil åpne VoiceOver-verktøy, kan du trykke på Kontroll-Tilvalg-fn-8 (i stedet for Kontroll-Tilvalg-F8).

Hvis du bruker funksjonstastene (F1 til F12), er det mulig du må holde nede Fn-tasten, avhengig av hvordan du har konfigurert funksjonstaster i Tastatur-valgpanelet.

Finn

VO-F

Åpne Finn kommandoer-menyen

VO-Skift-F

Finn neste forekomst av søkebegrepet

VO-G

Finn forrige forekomst av søkebegrepet

VO-Skift-G

Finn neste liste

VO-Kommando-X

Finn forrige liste

VO-Kommando-Skift-X

Finn neste forekomst av uthevet tekst

VO-Kommando-B

Finn forrige forekomst av uthevet tekst

VO-Kommando-Skift-B

Finn neste endring i stil

VO-Kommando-C

Finn forrige endring i stil

VO-Kommando-Skift-C

Finn neste forekomst av kursiv tekst

VO-Kommando-I

Finn forrige forekomst av kursiv tekst

VO-Kommando-Skift-I

Finn neste endring i farge

VO-Kommando-K

Finn forrige endring i farge

VO-Kommando-Skift-K

Finn neste endring i font

VO-Kommando-O

Finn forrige endring i font

VO-Kommando-Skift-O

Finn neste tabell

VO-Kommando-T

Finn forrige tabell

VO-Kommando-Skift-T

Finn neste forekomst av understreket tekst

VO-Kommando-U

Finn forrige forekomst av understreket tekst

VO-Kommando-Skift-U

Finn neste kontroll

VO-Kommando-J

Finn forrige kontroll

VO-Kommando-Skift-J

Finn neste forskjellige objekt

VO-Kommando-D

Finn forrige forskjellige objekt

VO-Kommando-Skift-D

Finn neste objekt som er av samme type som gjeldende objekt

VO-Kommando-S

Finn forrige objekt som er av samme type som gjeldende objekt

VO-Kommando-Skift-S

Finn neste grafiske element

VO-Kommando-G

Finn forrige grafiske element

VO-Kommando-Skift-G

Finn neste topptekst

VO-Kommando-H

Finn forrige topptekst

VO-Kommando-Skift-H

Finn neste kobling

VO-Kommando-L

Finn forrige kobling

VO-Kommando-Skift-L

Finn neste topptekst med samme nivå

VO-Kommando-M

Finn forrige topptekst med samme nivå

VO-Kommando-Skift-M

Finn neste forekomst av normal tekst

VO-Kommando-P

Finn forrige forekomst av normal tekst

VO-Kommando-Skift-P

Finn neste besøkte kobling

VO-Kommando-V

Finn forrige besøkte kobling

VO-Kommando-Skift-V

Finn neste feilstavede ord

VO-Kommando-E

Finn forrige feilstavede ord

VO-Kommando-Skift-E

Finn neste blokksitat

VO-Kommando-Q

Finn forrige blokksitat

VO-Kommando-Skift-Q

Finn neste blokksitat med samme nivå

VO-Kommando-W

Finn forrige blokksitat med samme nivå

VO-Kommando-Skift-W