macOS High Sierra

Interaction commands

Bruk disse kommandoene til å utføre handlinger som å arbeide med objekter på skjermen. VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

Merk: Når VoiceOver er på, kan du angi VoiceOver-kommandoer ved å bruke fn- og talltastene med VoiceOver-spesialtasten, som et alternativ til å bruke funksjonstastene (F1 til F12). Hvis du for eksempel vil åpne VoiceOver-verktøy, kan du trykke på Kontroll-Tilvalg-fn-8 (i stedet for Kontroll-Tilvalg-F8).

Hvis du bruker funksjonstastene (F1 til F12), er det mulig du må holde nede Fn-tasten, avhengig av hvordan du har konfigurert funksjonstaster i Tastatur-valgpanelet.

Start arbeid med et objekt

VO-Skift-pil ned

Avslutte arbeid med et objekt

VO-Skift-pil opp

Naviger uten å håndtere en gruppe automatisk på en nettside

VO-Skift-venstrepil eller -høyrepil

Hvis Hurtignavigering er aktivert, trykker du på Skift-høyrepil eller -venstrepil.

Utfør standardhandlingen for objektet i VoiceOver-markøren

VO-mellomromstast

Klikk med musen

VO-Skift-mellomromstast

Dobbeltklikk med musen

VO-Skift-mellomromstast-mellomromstast

Start markering av flere objekter i en liste eller tabell, og marker hvert objekt

VO, Kommando og returtasten

Hvis du vil stoppe markering av flere objekter, klipper du ut eller kopierer de markerte objektene, trykker på esc-tasten eller fn-tasten og tabulatortasten. Du kan også slutte å håndtere listen eller tabellen der objektene befinner seg.

Bruke musetaster (til bruk når du flytter et objekt fra ett sted og slipper det et annet sted)

VO-Kommando-Skift-mellomromstast

Markere et objekt i en meny eller liste

VO og returtasten

Åpne eller lukke en visningstrekant

VO-\

Beskriv et bilde eller fotografi

VoiceOver beskriver tekst i bilder (selv hvis bildet ikke er kommentert). Det beskriver også objekter i bilder, for eksempel et tre, en hund eller fire ansikter som smiler.

VO-Skift-L

Les radtittelen i en tabell

VO-R

Les innholdet i en tabellrad fra plasseringen til VoiceOver-markøren til slutten av raden

VO-R-R

Les kolonnetittelen i en tabell

VO-C

Les innholdet i en tabellkolonne fra plasseringen til VoiceOver-markøren til bunnen av kolonnen

VO-C-C

Lese rad- og kolonnenumre i en tabell

VO-Skift-T

Les antallet kolonner og rader (målene) i en tabell

VO-Skift-T-T

Arbeide med rullefelt

VO-Skift-S

Deretter bruker du piltastene til å rulle opp eller ned eller fra side til side. Hvis du vil rulle vertikalt én side om gangen, bruk Side opp og Side ned. Hvis du vil rulle horisontalt én side om gangen, bruk Skift-Side opp og Skift-Side ned.

Endre størrelsen på et vindu

VO-~

Fra menyen velger du «Endre størrelse», «Endre størrelse på og flytt til rutenett» eller «Endre størrelse på og flytt til del». Naviger deretter til en undermeny der du kan velge å endre størrelse for en kant eller et hjørne, endre størrelse og flytte til et område i et rutenett, for eksempel øverst til venstre, eller endre størrelse og flytte til en del, for eksempel nederste halvdel.

Hvis du vil endre størrelsen for en kant, bruker du VO og piltastene (for eksempel VO-høyrepil til å utvide høyre kant av vinduet).

Hvis du vil endre størrelsen for et hjørne, bruker du VO-tasten og to piltaster (for eksempel VO-høyrepil-pil opp til å utvide øverste høyre hjørne av vinduet).

Flytt et vindu

VO-`

Deretter bruker du VO og piltastene (for eksempel VO-venstrepil for å flytte et vindu til venstre). Hvis du vil flytte et vindu diagonalt, bruker du VO-tasten og to piltaster (for eksempel VO-venstrepil-pil opp for å flytte et vindu diagonalt til venstre og opp).

Endre størrelsen på et objekt

VO-Kommando-~

Fra menyen velger du «Endre størrelse», «Endre størrelse på og flytt til rutenett» eller «Endre størrelse på og flytt til del». Naviger deretter til en undermeny der du kan velge å endre størrelse for en kant eller et håndtak, endre størrelse og flytte til et område i et rutenett, for eksempel øverst til venstre, eller endre størrelse og flytte til en del, for eksempel nederste halvdel.

Hvis du vil endre størrelsen for en kant, bruker du VO og piltastene (for eksempel VO-høyrepil for å utvide høyre kant av objektet).

Hvis du vil endre størrelsen for et håndtak, bruker du VO-tasten og to piltaster (for eksempel VO-høyrepil-pil opp for å utvide øvre høyre håndtak for et objekt).

Flytt et objekt

VO-Kommando-`

Deretter bruker du VO og piltastene (for eksempel VO-venstrepil for å flytte et objekt til venstre). Hvis du vil flytte et objekt diagonalt, bruker du VO-tasten og to piltaster (for eksempel VO-venstrepil-pil opp for å flytte et objekt diagonalt til venstre og opp).

Stoppe rulling eller endring av størrelse

esc eller fn-tabulatortasten

Opprett en egendefinert etikett

VO-/

Lukk det gjeldende vinduet eller det valgte skrivebordet i Mission Control

VO-Kommando-esc

Åpne handlingsmenyen

VO-Kommando-mellomromstast

Åpne aktivitetsvelger (denne kommandoen fungere bare hvis du er i et program eller på et nettsted som du opprettet en aktivitet for)

VO-X

Bytt til forrige aktivitet

VO-X-X