macOS High Sierra

Text commands

Bruk disse kommandoene til å utføre handlinger som å lese og redigere tekst og tabeller. Før du kan ta i bruk de fleste av disse kommandoene, må du arbeide med tekst i et tekstområde. VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

Merk: Når VoiceOver er på, kan du angi VoiceOver-kommandoer ved å bruke fn- og talltastene med VoiceOver-spesialtasten, som et alternativ til å bruke funksjonstastene (F1 til F12). Hvis du for eksempel vil åpne VoiceOver-verktøy, kan du trykke på Kontroll-Tilvalg-fn-8 (i stedet for Kontroll-Tilvalg-F8).

Hvis du bruker funksjonstastene (F1 til F12), er det mulig du må holde nede Fn-tasten, avhengig av hvordan du har konfigurert funksjonstaster i Tastatur-valgpanelet.

Les innholdet i VoiceOver-markøren

VO-A

Marker all tekst i VoiceOver-markøren

VO-Skift-A

Start og stopp tekstmarkering i et tekstfelt (tekstmarkeringssporing må være på)

VO-returtasten

Les opp tekstattributter

VO-T

Flytt til et fokuspunkt i tekst

VO-[fokuspunktnummer]

For eksempel VO-1 eller VO-9.

Les avsnittet i VoiceOver-markøren

VO-P

Les neste avsnitt

VO-Skift-Side ned

Les forrige avsnitt

VO-Skift-Side opp

Les setningen i VoiceOver-markøren

VO-S

Les neste setning

VO-Kommando-Side ned

Les forrige setning

VO-Kommando-Side opp

Les linjen i VoiceOver-markøren

VO-L

Les neste linje

VO-pil ned

Les forrige linje

VO-pil opp

Les ordet i VoiceOver-markøren

VO-W

Stav ordet i VoiceOver-markøren alfabetisk

VO-W-W

Stav ordet i VoiceOver-markøren fonetisk

VO-W-W-W

Les neste ord

VO-høyrepil

Les forrige ord

VO-venstrepil

Les tegnet i VoiceOver-markøren

VO-C

Les tegnet i VoiceOver-markøren fonetisk

VO-C-C

Flytt til første synlige ord

VO-Skift-Home

På en bærbar Mac trykker du på VO-Fn-venstrepil.

Flytt til siste synlige ord

VO-Skift-End

På en bærbar Mac trykker du på VO-Fn-høyrepil.

Flytt til begynnelsen av teksten, og rull hvis det er nødvendig

VO-Home

På en bærbar Mac trykker du på VO-Skift-Fn-venstrepil.

Flytt til slutten av teksten, og rull hvis nødvendig

VO-End

På en bærbar Mac trykker du på VO-Skift-Fn-høyrepil.

Legg til en ny tabulator i TextEdit (VoiceOver-markøren må være på en tabulator i linjalen)

VO-mellomromstast

Slett gjeldende tabulator i TextEdit (VoiceOver-markøren må være på en tabulator i linjalen)

VO-slettetast

Håndter en tabulator i TextEdit (VoiceOver-markøren må være på en tabulator i linjalen)

VO-Skift-pil ned

Deretter bruker du høyre og venstre piltast til å flytte tabulatoren.

Leser gjeldende ord og tegn i VoiceOver-markøren

VO-F3

Leser det totale antallet linjer og antallet synlige linjer i et dokument

VO-F3-F3